fysio active logo

beoordeling sterren

"Ik ben erg tevreden over deze therapeuten"

Patiënt

OVER FYSIO ACTIVE

BEGELEIDING OP MAAT

BIG-GECERTIFICEERD

PATIËNTGERICHTE ZORG

Home » Praktijkinformatie » Over Fysio Active

AANDACHT

Bij Fysio Active werkt een hecht team van fysiotherapeuten met verschillende specialisaties dagelijks met gedrevenheid aan uw herstel. Door continue bijscholing, jarenlange ervaring en teamwork, krijgt u een behandelplan op maat. Wij nemen de tijd die nodig is om samen met u te werken aan een voor u persoonlijk optimaal resultaat.

SAMENWERKING

Soms vraagt uw klacht aandacht van verschillende specialismen binnen onze praktijk. Onze therapeuten voeren regelmatig overleg om uw behandeltraject zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Tevens wordt er regelmatig gebruik gemaakt van een multidisciplinaire aanpak waarbij een intensieve samenwerking bestaat met huisartsen, verloskundigen, maar ook verschillende specialismen van het Bravis ziekenhuis.

Daarnaast zijn de therapeuten van Fysio Active actief betrokken bij regionale en landelijke vakinhoudelijke netwerken, zoals claudicationet.

Onze praktijk is partner van het kwaliteitsnetwerk InPraktijk. InPraktijk is een samenwerkingsverband van fysiotherapiepraktijken met een dekking in heel Nederland. De samenwerking is erop gericht om u als patiënt een optimale kwaliteit en diversiteit aan dienstverlening aan te kunnen bieden.

KWALITEIT

Onze praktijk wil voor u alleen de beste zorg. Wij volgen de nieuwste ontwikkelingen op de voet, werken mee aan onderzoek en innovatie. Onze vestigingen beschikken over ruime behandelruimtes en een oefenzaal met moderne apparatuur. Om te voldoen aan de kwaliteit die u van ons mag verwachten werkt Fysio Active volgens de door de beroepsgroep vastgestelde richtlijnen en gedragsregels.

Al onze medewerkers houden zich aan de regels zoals deze zijn vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) en de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). De fysiotherapeuten zijn BIG-geregistreerd en staan tevens geregistreerd in het kwaliteitsregister van het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie).  De GZ-haptotherapeut is tevens BIG-geregistreerd en staat tevens in het register van de VVH (Vereniging van Haptotherapeuten).

ZONDER VERWIJZING

U kunt rechtstreeks naar de fysiotherapeut. U heeft dus geen verwijsbrief nodig van de huisarts. Dat heeft voordelen. Zo komt u direct bij de specialist terecht en u kunt ‘direct’ aan uw herstel werken. De huisarts blijft de centrale rol spelen in de coördinatie van uw zorg. De fysiotherapeut zal de huisarts blijven informeren, tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst. Als u besluit rechtstreeks naar de fysiotherapeut te gaan, dan voert deze eerst een zogenaamde screening uit. Dit betekent dat deze eerst vaststelt of u bij de fysiotherapeut aan het juiste adres bent. Zo niet, dan kan hij/zij u bijvoorbeeld doorsturen naar de huisarts. Wanneer u wel behandeld kunt worden door de fysiotherapeut, dan kan deze, of één van de collega’s, in overleg met u aan de slag. En dat is wel zo prettig. Immers, hoe sneller u behandeld kunt worden, hoe sneller u herstelt

WIJ HOREN GRAAG VAN U

Wij vinden het belangrijk om te weten hoe u uw behandeling bij onze praktijk heeft ervaren. Om dit te onderzoeken werken wij samen met een onafhankelijk bureau, Qualizorg. U krijgt nadat u bij onze praktijk in behandeling bent geweest, via email een verzoek om deel te nemen aan een tevredenheidsonderzoek. Dit onderzoek is volledig anoniem en geheel vrijwillig.

Neem contact op:

Fysio Active