fysio active logo

beoordeling sterren

"Ik ben erg tevreden over deze therapeuten"

Patiënt

Kinderfysiotherapie

BEGELEIDING OP MAAT

BIG-GECERTIFICEERD

PATIËNTGERICHTE ZORG

Home » Zorgaanbod » Fysiotherapie » Specialisaties » Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie richt zich op problemen rondom het bewegen, het bewegingsapparaat en de ontwikkeling van kinderen en jongeren (0-18 jaar). Wanneer uw kind hiermee problemen ondervindt, dan is de kinderfysiotherapeut de aangewezen zorgverlener.

De kinderfysiotherapeut observeert, onderzoekt en behandeld spelenderwijs het in de ontwikkeling bedreigde kind. Samen met ouders wordt er een behandeldoel vastgesteld.

De therapeut heeft contacten met de kinderarts, huisarts, schoolarts, kinderopvang, leerkrachten en sportleraren. Op deze manier kunnen alle betrokkenen tot een zo optimaal mogelijk plan komen om uw kind de juiste begeleiding te geven.

 

Daarnaast heeft de kinderfysiotherapeut gespecialiseerde kennis en vaardigheden met betrekking tot:

 • Motorische ontwikkeling en motorisch leren van het kind
 • Specifieke bewegings- en houdingsaandoeningen op de kinderleeftijd
 • Fysieke fitheid en training van spieren, hart- en longfunctie bij kinderen
 • Specifieke fysiotherapeutische (technische) vaardigheden voor het behandelen van kinderen
 • Specifieke pedagogische vaardigheden voor het behandelen van kinderen en begeleiden van het gezin/ouders
 • Signaleringsfunctie voor inzet andere zorgdisciplines, zoals logopedie, ergotherapie, ambulante begeleiding, specialistische tweedelijns zorg

 

Met welke klachten komt uw kind naar de kinderfysiotherapeut:

Baby’s 0-2 jaar

 • Baby’s met een voorkeurshouding en/of afgeplatte schedel
 • Baby’s die overstrekken/gespannen zijn
 • Baby’s met een achterstand in de motorische ontwikkeling

Kinderen 2-18 jaar

 • Afwijkend looppatroon
 • Motorische ontwikkelingsachterstand
 • Jeugdreuma
 • Schrijfproblemen
 • Houdingsproblemen
 • Conditie- en krachtsproblemen
 • Kinderen met aangeboren of verworven orthopedische problematiek
 • Hoofdpijn
 • Sportblessures

Neem contact op: