fysio active logo

beoordeling sterren

"Ik ben erg tevreden over deze therapeuten"

Patiënt

WERKWIJZE

BEGELEIDING OP MAAT

BIG-GECERTIFICEERD

PATIËNTGERICHTE ZORG

Home » Praktijkinformatie » Werkwijze
Als u zich aanmeldt bij onze praktijk wordt er een afspraak gemaakt voor uw eerste bezoek. Tijdens dit eerste bezoek wordt in een gesprek uw hulpvraag geïnventariseerd en er wordt door ons beoordeeld of deze vraag een aanleiding vormt voor verder fysiotherapeutisch onderzoek en behandeling.
Dit onderzoek helpt ons om een diagnose te stellen, om een eventuele oorzaak voor de klachten te vinden en om in overleg met u een behandelplan op te stellen.
Een belangrijk onderdeel van de behandeling is oefentherapie. Deze is bedoeld om de bewegingsmogelijkheden van gewrichten te beïnvloeden en spierkracht te vergroten. En ook om een betere houding aan te leren, een beter evenwicht te realiseren en soms om een betere ademhalingstechniek te leren of te ontspannen.
Als onderdeel van de behandeling doet u zelf oefeningen thuis. Deze worden toegespitst op uw situatie en mogelijkheden. Het gaat erom dat u zich ervan bewust wordt wat de beste manier van bewegen is en vertrouwen krijgt in uw lichaam. Ter ondersteuning van de oefentherapie kan de fysiotherapeut ook gebruik maken van massage en fysiotechniek. De fysiotherapeut geeft ook preventief advies en voorlichting.
Door gerichte begeleiding leert u voldoende en verantwoord te bewegen. Zo wordt u zich ervan bewust wat wel goed is en wat problemen veroorzaakt. Dit om herhaling of verergering van uw klachten te voorkomen. Daar bent u natuurlijk op lange termijn het meest bij gebaat.
Het doel is dat u weer zoveel mogelijk zelfstandig kunt doen. Het is het belangrijk dat u zelf meewerkt aan het verminderen van uw klachten. Door oefeningen te doen. En gewoon goed aan te geven wat u voelt en uitleg te vragen wanneer iets niet duidelijk is. Goede communicatie tussen u en uw fysiotherapeut draagt bij aan uw herstel.

Neem contact op:

Fysio Active