fysio active logo

beoordeling sterren

"Ik ben erg tevreden over deze therapeuten"

Patiënt

Kwaliteit

BEGELEIDING OP MAAT

BIG-GECERTIFICEERD

PATIËNTGERICHTE ZORG

Home » Kwaliteit

Neem contact op:

Onafhankelijk toetsen van kwaliteit bij Fysio Active

Om de kwaliteit voor onze cliënten op het hoogste niveau te borgen, laten we onze praktijk beoordelen en toetsen door onafhankelijke partijen. Zo weten we zeker dat wij kwalitatief hoogwaardige zorg leveren. Fysio Active heeft contracten met alle zorgverzekeraars. Ook zij beoordelen ons objectief en onafhankelijk. Onze praktijk wordt hier jaarlijks voor getoetst op therapeut- en dossierniveau en om het jaar middels een visitatie in de praktijk.

Stichting Keurmerk Fysiotherapie

Onze praktijk is aangesloten bij stichting keurmerk Fysiotherapie. Dit is een onafhankelijke stichting met de ambitie om fysiotherapeuten inzicht te geven in de kwaliteit van hun fysiotherapeutisch handelen, als start van een proces waarin continu gewerkt wordt aan het verbeteren daarvan.

Bij de kwaliteitseisen gaat het om de deskundigheid van de fysiotherapeut en het resultaat van klanttevredenheidsonderzoeken. Zo ben jij er zeker van dat het in kaart brengen en vastleggen van jouw klacht en het aantal behandelingen dat daar voor staat, altijd op het hoogste niveau is.

Daarnaast werken onze fysiotherapeuten veel samen met andere zorgverleners, denk hierbij aan de specialisten in ziekenhuizen, diëtisten, psychologen, huisartsen enzovoorts. Zo houden we de zorglijnen kort en kunnen we uw klacht grondig en kundig aanpakken. Andere voordelen van onze deelname zijn de garantie van een goede bereikbaarheid, ruime openingstijden en een korte wachttijd.

Voor meer informatie kunt u kijken op de website van stichting keurmerk fysiotherapie. https://www.keurmerkfysiotherapie.nl/patient/wat-is-het-keurmerk/

Help de fysiotherapie te verbeteren

Bij Fysio Active werken we continu aan de verbetering van ons vak. Om inzicht te krijgen in de meest effectieve behandeling van uw lichamelijke klachten zijn gegevens nodig van verschillende fysiotherapie-behandelingen. Hierbij wordt onder andere gekeken welke behandelingen het meest effectief zijn, hoe snel u van uw klachten af bent en hoe vaak klachten zich herhalen. Om hier een goed beeld over te maken zijn analyses nodig van verschillende fysiotherapeutische behandelingen.

Door een vragenlijst of specifieke vraag te beantwoorden geef jij een oordeel over jouw functioneren of gezondheid. De gegevens worden verzameld in de Landelijke Database Fysiotherapie en de Landelijke Database Kwaliteit.

Wil jij jouw fysiotherapeut toestemming geven om gegevens die betrekking hebben op jouw behandeling beschikbaar te stellen? Daarmee help jij direct mee aan de verbetering van fysiotherapeutische zorg. Dank hiervoor!

Ook wordt na elk afgesloten behandeltraject een vragenlijst aan jou verstuurd via Qualiview om de klanttevredenheid te kunnen toetsen.

Hoe is jouw privacy geborgd?

De gegevens worden anoniem verwerkt. Lees meer over privacy in onze privacyverklaring.

Heb jij nog vragen?

Stel ze gerust aan jouw fysiotherapeut of kijk op www.kngf.nl

 

Klachtenprocedure

Ondanks dat wij u met de beste intentie behandelen kan het zijn dat u een klacht heeft over de praktijk of een van onze medewerkers.

Fysio Active stelt het erg op prijs als u (bijna-) calamiteiten of situaties waarin u zich, om welke reden dan ook, niet prettig hebt gevoeld meldt aan de klachten functionaris/het management van Fysio Active. Meer informatie, of een verzoek voor een persoonlijk gesprek, kunt u regelen aan de balie. Klachten, ideeën of verbetertips kunnen worden doorgegeven via info@fysioactive.nu. Klachten worden afgehandeld conform de door het KNGF opgestelde reglementen en voorwaarden. Wij zijn aangesloten bij de klachten commissie van het KNGF (koninklijk Nederlands genootschap Fysiotherapie).

Meer informatie hierover kunt u teruglezen op: https://www.kngf.nl/loopbaan/ik-kom-voor/klachtenregeling

 

Fysio Active