"Ik ben erg tevreden over deze therapeuten!"
Patiënt

Therapieën

Deskundigheid

BIG-Gecertificeerd

patiëntgerichte zorg

Ademhalingstherapie

COPD
De afkorting COPD staat voor Chronic Obstructive Pulmonary Disease (Chronische obstructieve longaandoeningen) en is een verzamelnaam voor longaandoeningen die zich kenmerken door een vernauwing van de luchtwegen die niet of niet geheel omkeerbaar is. Deze vernauwing wordt geleidelijk aan erger en hangt meestal samen met een abnormale ontstekingsreactie van de longen op prikkels van buitenaf, zoals roken of kleine gasdeeltjes of fijnstof. (Eerder sprak men van chronische bronchitis en emfyseem). Die vernauwing maakt het ademen moeilijker en minder efficiënt.
Typische verschijnselen van COPD zijn hoesten en slijm opgeven. Kortademigheid bij inspanning is een ander veel voorkomend verschijnsel bij patiënten met COPD. Een piepende ademhaling kan onderdeel zijn van deze reeks van symptomen. Patiënten met COPD kunnen geregeld luchtweginfecties hebben, waardoor hun conditie verder achteruitgaat. Deze perioden worden wel exacerbaties genoemd. COPD kan grote beperkingen opleveren, thuis en op het werk. Inademen gaat meestal wel, maar vooral uitademen levert een probleem op. Als
COPD-patiënten zich inspannen, gaan ze sneller ademen. De druk in de borstkas kan te groot worden voor de kleine, minder stevig geworden luchtwegen, waardoor ze bij het uitademen vroegtijdig dicht kunnen gaan zitten. De ademhaling wordt kort en oppervlakkig. Ook de zogenoemde hulpademhalingsspieren gaan meedoen om toch voldoende zuurstof binnen te krijgen. Op den duur leidt dit tot een inademingsstand van de borstkas. Normaal ademen kost steeds meer energie en ze worden snel benauwd. Als patiënt met beginnend COPD merkt u dat tijdens zwaardere lichamelijke inspanning zoals fietsen tegen de wind in, of hardlopen. Als de COPD verergert, kunt u al benauwd worden bij bijvoorbeeld traplopen of stevig wandelen.COPD kan niet genezen worden. U kunt er wel zo goed mogelijk mee leren omgaan. Dat kan, zeker in het begin, heel emotioneel zijn en onzekerheid opleveren. Neem de klachten serieus en loop er niet mee door. Zorg voor een goede behandeling. Daarbij werken veelal uw huisarts, specialist, longarts, fysiotherapeut, gespecialiseerde verpleegkundige en/of verzorgende van de thuiszorg samen.Fysiotherapie kan u helpen uw conditie op peil te brengen door inspanningstraining en spieroefeningen. Heeft u problemen met slijm opgeven, dan kan de fysiotherapeut u helpen met het aanleren van een effectieve manier van slijm losmaken en huffen en/of hoesten. Ademoefeningen kunnen helpen de kortademigheid te verminderen.De fysiotherapeut kan u deskundig begeleiden bij het verbeteren of op peil houden van uw conditie.
Misschien vindt u dit moeilijk of durft u zich niet goed in te spannen omdat u steeds benauwd wordt. De fysiotherapeut kan u uitleggen wat u juist wel en wat u beter niet kunt doen. In overleg en afgestemd op uw situatie stelt de fysiotherapeut een trainingsprogramma op ter verbetering van uw conditie. Eventueel krijgt u aangepaste oefeningen voor bijvoorbeeld uw ademspieren en arm-, been of rompspieren. Uw inspanning wordt meestal beloond met vermindering van uw klachten. Doordat uw zelfvertrouwen groeit, kunt u daarna ook zelf meer gaan bewegen. Fysiotherapeuten hebben een beweegprogramma samengesteld speciaal voor mensen met COPD die een actievere leefstijl willen ontwikkelen.
Hyperventilatie
Fysiotherapie, oftewel kinesitherapie, kan helpen bij hyperventilatie. Hyperventilatie is meestal het gevolg van stress, angstgevoelens, een onverwerkt trauma, relationele problemen, enz. en kent dus meestal een psychische en geen lichamelijke oorzaak. Deze negatieve emoties hebben een verkeerde, te snelle en/of te diepe ademhaling in gang gezet waar de hyperventilant zich meestal niet van bewust is.
Door te snel en/of te diep te gaan ademen veroorzaken de hyperventilanten onbewust en ongewild een disbalans tussen zuurstof en koolzuur in hun lichaam. De koolzuurwaarden in hun bloed zullen dalen en de pH waarde van hun bloed zal stijgen. Hierdoor treden er een heleboel onprettige en vooral verontrustende symptomen op die de angst en stress alleen maar zullen versterken.

Fysiotherapie staat vooral bekend voor het behandelen van lichamelijke klachten aan de gewrichten, botten en gewrichtsbanden waarbij gebruikt gemaakt wordt van oefeningen, massagetherapie en fysische therapie. Er wordt een behandelplan opgesteld en de patiënt wordt zelf verantwoordelijk geacht voor zijn/haar genezing, de rol van de fysiotherapeut wordt gezien als ‘slechts’ ondersteunend. Fysiotherapie maakt echter ook gebruik van relaxatie – en ademhalingsoefeningen en deze kunnen erg nuttig zijn voor wie met hyperventilatie te maken krijgt.

Door middel van ademhalingsoefeningen en relaxatietechnieken, zoals sofrologie, kan fysiotherapie patiënten met hyperventilatie een heel eind verder helpen op hun weg naar genezing. Zo kan sofrologie, een nieuwe benadering van relaxatietherapie waarbij het lichaam en de geest als één geheel beschouwd worden, erg nuttig zijn voor hyperventilanten aangezien hun lichamelijke klachten veroorzaakt worden door hun negatieve emoties. Bij hyperventilatie is dus de link tussen de geest en het lichaam voor de hand liggend.
Aangezien de fysieke hyperventilatieklachten veroorzaakt worden door de verkeerde manier van ademhalen, zijn de ademhalingsoefeningen die geleerd kunnen worden bij de fysiotherapeut ook erg belangrijk. Wanneer de ademhaling weer genormaliseerd wordt, zal het koolzuurtekort verdwijnen en zullen de lichamelijke klachten overgaan. Relaxatietechnieken kunnen de angst – en stressgevoelens aanpakken, zodat het effect van de therapie blijvend is.

Neem contact op:

Fysio Active Fruiteniersdreef 4

Fruiteniersdreef 4
4614 HH  Bergen op Zoom
T: 0164 – 240 235
M: 06 – 38 31 27 29
E: info@fysioactive.nu

Fysio Active Westerstraat 29a

Westerstraat 29a
4635 CS Huijbergen